Розробка теоретичних засад і принципів побудови мікроперетворювачів механічних величин в електричну величину на основі МЕМС і нанотехнологій

Розроблені теоретичні основи проектування, методологію, принципи побудови і синтезу нової групи мікроперетворювачів механічних коливань і вібрацій в електричний сигнал для систем різного роду малопотужніх мобільних пристроїв як альтернативних джерел живлення, а так же для енергетичних комплексів. Отримані нові знання про можливості розробки нового виду ефективних мікроперетворювачів механічних величин в електричну на основі МЕМС і нанотехнологій. Досліджені і визначені потенційні можливості нових фізичних ефектів, з точки зору побудови мікроперетворювачів механічних коливань і вібрацій в електричний сигнал. Визначено вплив на їх характеристики і параметри зовнішніх збурень, а також досліджені методи рекуперації електричної енергії і інтеграції. Результати роботи впроваджено в навчальний процес: підготовлено новий лекційний курс (факультатив) по тематиці дослідження: «Основи проектування МЕМС перетворювачів коливань і вібрацій в електрику для альтернативної енергетики» і лабораторна робота по новому курсу «Дослідження динамічних об’єктів і систем» (розділ «Дослідження енергетичних характеристик МЕМС перетворювачів» (факультатив); підготовлено лекції до нового курсу «Математичне моделювання систем і процесів»(розділ «Моделювання і дослідженню енергетичних характеристик МЕМС перетворювачів».

Підготовлено до захисту 1 кандидатську дисертацію, видано монографію, опубліковано 17статей і тез, зроблено 9 доповідей на конференціях (з них 8 – на міжнародних), до виконання залучалось 12 студентів. За результатами наукових досліджень студентами захищено 8 дипломних проектів.

Фото  макета приладу, на якому здійснювалася перевірка принципу дії приладу та тестувалася комп’ютерна програма
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2707.pdf636.7 КБ