Створення електромагнiтних наноприладів діагностування точності технологічної системи виготовлення прецизійних деталей приладів

Створено математичні моделі похибки позиціювання у робочому просторі технологічного обладнання. Наразі встановлено, що просторова похибка позиціювання різального інструмента і деталі є залежною від місця розташування відносно системи координат. Як наслідок, це суттєво впливає на технологічні параметри процесу обробки металів, а також на точність виготовлення деталей надточних приладів.
Обґрунтовано математичні моделі та доцільність їх використання у побудові експрес-систем визначення просторова похибки. Як наслідок, створено математичні моделі зонної точності, а також методику та рекомендації її застосування у технологічних процесах.

Запропонована теорія дозволила розробити новий клас наноприладів під назвою „Градієнтометр”, який дозволяє швидко та якісно визначати зони високої точності у верстатах із системами з числовим програмним керуванням.

Розроблено ескізний проект технічної документації та виготовлено дослідний зразок приладу. Розроблено та запатентовано основні технічні рішення щодо експрес- аналізу точності виготовлення прецизійних деталей приладів.

Прилад “Градієнтомір” для комплексної перевірки зонної точності верстатів з CNC