Наноприлад

Дослідження динамічних властивостей новітніх напівпровідникових наноматеріалів і нанокомпонентів

1. Номер державної реєстрації теми - № 0113U000389, НТУУ «КПІ» - 2630-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тимофєєв В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Високовибірні резонансно-тунельні кристалоподібні пристрої обробки сигналів

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002398
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Нелін Є. А
3. Суть розробки, основні результати.

Створення електромагнiтних наноприладів діагностування точності технологічної системи виготовлення прецизійних деталей приладів

Прилад “Градієнтомір” для комплексної перевірки зонної точності верстатів з CNC

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U002227.
2. Науковийкерівник- д.т.н., проф. Тимчик Г.С.
3. Суть розробки, основні результати.