Високовибірні резонансно-тунельні кристалоподібні пристрої обробки сигналів

інформаційних та Наноелектронні пристрої обробки сигналів на основі кристалоподібних структур є новітньою елементною базою телекомунікаційних систем. Запропоновано резонансно-тунельні кристалоподібні структури та пристрої на їх основі з гранично високою спектральною вибірністю Розроблено високоефективні мікросмужкові пристрої обробки сигналів НВЧ діапазону. Для підвищення ефективності використано кристалоподібні структури в режимах резонансне тунелювання - звичайне тунелювання. Спільне використання цих ефектів забезпечує максимальну розв’язку сигналів в смугах пропускання і подавлення. Розв’язку сигналів покращено з 40 дБ до 60 дБ зі зменшенням габаритів пристроїв приблизно в 2 рази. Розроблені пристрої мають такі характеристики пропускання: смугова, вузькосмугова, низькочастотна, режекторна. З метою створення високовибірних кристалоподібних пристроїв на основі концепції імпедансу розроблено узагальнену математичну модель кристалоподібних структур. Розроблена модель відрізняється фізичною наочністю та можливістю синтезу структур з заданими характеристиками. Виконано розробку та експериментальне дослідження нових високовибірних одно- та багатобар’єрних резонансно-тунельних структур та пристроїв. Розроблено фізико-технічні основи резонансно-тунельних кристалоподібних пристроїв обробки сигналів, що включають математичні, фізичні та комп’ютерні моделі аналізу та синтезу таких структур, аналітичні співвідношення між характеристиками та конструктивними параметрами структури, запатеновані технічні рішення. Розроблено методику проектування мікросмужкових резонансно-тунельних кристалоподібних пристроїв обробки сигналів.