Наноелектроніка

Дослідження динамічних властивостей новітніх напівпровідникових наноматеріалів і нанокомпонентів

1. Номер державної реєстрації теми - № 0113U000389, НТУУ «КПІ» - 2630-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тимофєєв В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка теоретичних основ, принципів побудови і синтезу багатокоординатних мікроперетворювачів на основі використання нових фізичних ефектів і нано -мікро-технологій

1. Номер державної реєстрації- 0111U000589, НТУУ «КПІ» - 2410 ф.
2. Науковий керівник д.т.н., проф. Гераїмчук М.Д., Гераимчук М.Д., Geraimchuk M.D.
3. Суть розробки, основні результати.

Високовибірні резонансно-тунельні кристалоподібні пристрої обробки сигналів

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002398
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Нелін Є. А
3. Суть розробки, основні результати.

Мономолекулярні нанопровідники і нанонапівпровідники на основі внутрішньо-допованих діамондоїдів

1. Номер державної реєстрації 0109U001783
2. Науковий керівник д.х.н., проф. Фокін Андрій Артурович
3. Суть розробки, основні результати