Розробка теоретичних основ, принципів побудови і синтезу багатокоординатних мікроперетворювачів на основі використання нових фізичних ефектів і нано -мікро-технологій

Основною метою даної роботи є дослідження і розробка науково-технічних умов і методів проектування чутливих елементів багатокомпонентних мікроперетворювачів на основі використання нових фізичних ефектів і нано-мікро-технологій. Дані мікроперетворювачі є альтернативними безплатформенним системам орієнтації і навігації, призначені для визначення лінійних і кутових параметрів руху рухомих об'єктів. По відношенню до гіроскопічних систем орієнтації і навігації вони характеризуються значно меншими розмірами і ціною, простотою у використанні, а також можливостями масового виробництва і використання.

Предметом дослідження є методи і принципи синтезу багатокоординатних мікроперетворювачів вимірювання параметрів руху рухомих об'єктів і мінімізації конструктивних параметрів нового виду багатокоординатних мікроперетворювачів на основі дослідження нових фізичних ефектів і нано -мікро-технологій.
Об'єктом дослідження є нові багатокоординатні мікроперетворювачі руху рухомих об'єктів, альтернативні безплатформенним системам орієнтації і навігації.

Науковий підхід до рішення даної проблеми в даний час знаходиться в процесі становлення. В роботі представлена послідовність науково-технічних рішень, для отримання найбільш оптимальної (щодо деякого критерію оптимуму) мікроструктури багатокоординатних мікроперетворювачів. Вирішення даної проблеми створення мікро перетворювачів базується на основі використання нано і мікро технологій, а так же на застосуванні нових фізичних ефектів. Рішення даної проблеми на сьогоднішній день є актуальним завданням, обумовленим потребами сучасного розвитку виробництва, науки і народного господарства. В основу даної роботи закладені принципово нові ідеї та підходи, напрацьовані авторами проекту щодо розробки багатокоординатних перетворювачів параметрів руху об'єкта, і які випливають з подальшого розвитку вимірювальної техніки, її мінюатиризації, використання інформаційних, нано і мікро технологій.

Проведені узагальнення і розроблені теоретичні засади проектування багатокоординатних мікроперетворювачів параметрів руху об'єктів на основі останніх досягнень нано- і мікро технологій, які включають розробку основ проектування багатокоординатних мікроперетворювачів параметрів руху об'єктів, таких як розробка структури і топології багатокоординатних мікроперетворювачів, аналіз і оцінка енергоспоживання, розробка інтегральної платформи з використанням МЕМС і НАНО технологій.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2410-f.doc103 КБ