Мікроперетворювачі

Розробка теоретичних основ, принципів побудови і синтезу багатокоординатних мікроперетворювачів на основі використання нових фізичних ефектів і нано -мікро-технологій

Основною метою даної роботи є дослідження і розробка науково-технічних умов і методів проектування чутливих елементів багатокомпонентних мікроперетворювачів на основі використання нових фізичних ефектів і нано-мікро-технологій. Дані мікроперетворювачі є альтернативними безплатформенним системам орієнтації і навігації, призначені для визначення лінійних і кутових параметрів руху рухомих об'єктів.