Наукові основи розширення фонду джерел водозабезпечення населення, усунення загроз національній безпеці України в екологічній сфері

В об’ємі роботи проведено аналіз водозабезпечення жителів Донецької області, інших регіонів України природними та антропогенними джерелами води, придатними для подальшої обробки, визначено хімічний склад вод різноманітного походження, визначення можливості їх додаткової обробки для надання споживчих властивостей.

Запропоновано можливі методи попередньої обробки води, що забезпечують тривалу та безперебійну роботу баромембранних установок. Досліджено ефективність використання в процесах попередньої обробки води механічного освітлення, знебарвлення та пом’якшення. Визначено залежність ефективності мембран від мінералізації води та запропоновано умови її підвищення. Вивчено особливості застосування для стабілізаційної обробки води різних типів катіонітів. Досліджено процеси переробки концентратів з використанням сполук барію, гідроксоалюмінату натрію, гідроксохлоридів алюмінію. Вивчено використання металевого алюмінію в процесах видалення сульфатів із водних розчинів. Детально досліджено електрохімічні методи переробки концентратів з використанням електролізерів різних конструкцій.

Запропновано процеси опріснення концентратів при одночасному вмісті іонів жорсткості, хлоридів та сульфатів. Розглянуто переробку розчинів хлоридів натрію в трикамерному електролізері із залізним анодом. Розроблено процеси концентрування розчинів хлориду натрію при переробці концентратів баромембранного очищення води. Сформовано наукові засади використання матеріалів з капілярними властивостями в технологіях розділення фаз і визначено основні фактори впливу на їх ефективність.

Обгрунтовано та запропоновано технологію обробки скопу та активного мулу в процесах розділення фаз з використанням матеріалів з капілярними властивостями. Розглянуто процеси інтенсифікації випаровування фізичними методами з використанням матеріалів з капілярними властивостями. Розроблено кілька конструкцій апаратів для упарювання концентратів та знешкодження їх шляхом кристалізації. Розроблено комплексну технологічну схему водозабезпечення маловодних регіонів.

Фільтр для розділення рідкої та твердої фаз