Нелін Є.А.

Нелін Євгеній Андрійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури, координатор РІ-спеціальності

https://scholar.google.com.ua/citations?user=SLcY4QsAAAAJ&hl=uk

Створення теоретичних основ аподизованих кристалоподібних структур пристроїв обробки сигналів

Створено фундаментальні фізико-математичні засади складних хвильових структур, необхідні для дослідження і розробки складних кристалоподібних структур, а також пристроїв обробки сигналів на їх основі. Розроблено узагальнену імпедансну модель бар’єрних структур різної хвильової природи. При аналізі структур імпедансна модель дозволяє скористатися апаратом теорії неоднорідних ліній передачі.

Високоефективні пристрої обробки сигналів на основі двофазних кристалоподібних структур

Пристрої обробки сигналів на основі кристалоподібних структур є новітньою елементною базою інформаційних та телекомунікаційних систем. Для підвищення ефективності мікросмужкових пристроїв обробки сигналів НВЧ діапазону запропоновано і розроблено двофазні кристалоподібні структури, що забезпечують збільшення розв’язки сигналів у смугах пропускання і подавлення до 60 дБ та зменшення розмірів пристроїв у 2…4 рази за рахунок суттєвого збільшення локалізації електромагнітного поля кристалоподібними мікросмужковими структурами у порівнянні з традиційними.

Високовибірні резонансно-тунельні кристалоподібні пристрої обробки сигналів

інформаційних та Наноелектронні пристрої обробки сигналів на основі кристалоподібних структур є новітньою елементною базою телекомунікаційних систем. Запропоновано резонансно-тунельні кристалоподібні структури та пристрої на їх основі з гранично високою спектральною вибірністю Розроблено високоефективні мікросмужкові пристрої обробки сигналів НВЧ діапазону. Для підвищення ефективності використано кристалоподібні структури в режимах резонансне тунелювання - звичайне тунелювання. Спільне використання цих ефектів забезпечує максимальну розв’язку сигналів в смугах пропускання і подавлення.