Створення теоретичних основ аподизованих кристалоподібних структур пристроїв обробки сигналів

Створено фундаментальні фізико-математичні засади складних хвильових структур, необхідні для дослідження і розробки складних кристалоподібних структур, а також пристроїв обробки сигналів на їх основі. Розроблено узагальнену імпедансну модель бар’єрних структур різної хвильової природи. При аналізі структур імпедансна модель дозволяє скористатися апаратом теорії неоднорідних ліній передачі. На основі імпедансної моделі встановлено закономірності взаємодії хвиль різної природи з складними структурами, умови резонансного проходження, зокрема тунелювання, хвиль, отримано аналітичні залежності для власних значень частоти та енергії (у випадку квантово-механічних структур) та інших параметрів. Розроблено узагальнену модель трансверсального фільтра для моделювання кристалоподібних структур з довільною імпедансною залежністю. Узагальнена модель трансверсального фільтра відрізняється можливістю її застосування для синтезу складних хвильових структур різної природи з заданими характеристиками. На основі цієї моделі запропоновано, розроблено й апробовано методи амплітудної й фазової аподизації кристалоподібних структур для формування високоселективних характеристик пристроїв обробки сигналів.

Слайди презентації
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2706.pdf445.74 КБ