Розробка інформаційно-діагностичного комплексу контролю автоматизованого технологічного процесу механічної обробки матеріалів

Створено інформаційно-діагностичний комплекс контролю стану технологічного процесу виготовлення деталей надточних приладів.

Oбгрунтовано новий метод експрес-аналізу стану процесу механообробки деталей надточних приладів, який полягає в оцінюванні вібраційної та електромагнітної складових динаміки процесу обробки матеріалів, що надає можливості прогнозування критичної або аварійної ситуації процесу в умовах автоматизованого виробництва.

Розроблено формалізовану модель оцінювання стану технологічного процесу на засадах вторинних параметрів різання (амплітуди вібрацій, знос інструмента, ковзання головного рушія) для підвищення точності виготовлення деталей наноприладів.

Визначено алгоритми дії інформаційно-діагностичного комплексу контролю стану виготовлення прецизійних деталей на верстатах з ЧПК.

Розроблено структурні схеми, а також принципові електронні схеми та плати друкованого монтажу центрального блоку інформаційно-діагностичного комплексу; основні варіанти конструкції двопараметричного відчутника для реєстрації віброакустичної та електромагнитної складових динаміки різання з підвищеною точністю.

Пояснено конструктивні особливості встановлення плат електронного монтажу основних модулів у материнській платі корпусу інформаційно-діагностичного комплексу контролю стану різального інструмента.
Розроблено ескізний проект технічної документації, технічні рекомендації щодо експлуатації комплексу в цехових умовах виробництва.

Конструктивні особливості побудови основних та периферійних модулів гарантують застосування інформаційно-діагностичного комплексу на автоматизованих металообробних верстатах під час виготовлення надточних деталей приладів з метою підвищення точності оцінювання та прогнозування стану різального інструмента.

Двопараметричний відчутник комплексу, встановлений в складі металообробного CNC верстата
ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2454-p.doc952.5 КБ