Створення теоретичних засад дії інтегрованої системи ранньої діагностики та прогнозування розвитку вібраційних ознак захворювань

На засадах технології ТОНТОР обгрунтовано нові принципи поєднання інтегрованих відчутників із системою БТО, що дозволить здійснювати не тільки ранню діагностику захворювання, але і проводити профілактичні заходи щодо виявлення вібраційних ознак.
Створено: формалізовані аналітичні моделі визначення та реєстрації вібраційних ознак порушень стану системи біотехнічного об’єкта за швидкістю розвитку перехідного процесу та його конфігурацією, які відображають динаміку рухливості нормального об’єкта, а також можливі порушення кінематики руху біотехнічного об’єкта, які передбачають аналітичне відображення та аналіз реєстрованих фізичних полів у масі об’єктів та відповідають плинному стану досліджуваного об’єкта, на підставі багатопараметричних інформаційних сигналів від інтегрованих відчутників ТОНТОР, що досі не було вирішено у світовій науці та практиці приладобудування.

Запропоновано: принципи багатопараметричної системи контролю плинного стану БТО дозволять визначати просторові та часові характеристики захворювання з вібраційними ознаками, а також теоретичні положення, які покладені в основу дії цих розробок, враховують оцінювання змін сумісних зон присутності біотехнічних об’єктів, що необхідно для підвищення надійності діагностики та лікування; технічні рекомендації щодо експлуатації відчутників у клінічних умовах; методику підвищення точності вимірювань відчутників; методику проведення експериментальних робіт щодо застосування засобів реєстрації інформаційних сигналів від БТО, яку можна застосовувати при налаштуванні діагностичних інтегрованих відчутників системи.

Визначено: основні варіанти схемних рішень роботи основних вузлів і периферійних модулів багатопараметричних ТОНТОР-відчутників; модулів діагностики ранішніх ознак захворювань із вібраційними ознаками.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2703.pdf444.16 КБ