Створення теоретичних засад дії інтегрованої системи ранньої діагностики та прогнозування розвитку вібраційних ознак захворювань

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U001471,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тимчик Г.С.
3. Суть розробки, основні результати.

На засадах технології ТОНТОР обгрунтовано нові принципи поєднання інтегрованих відчутників із системою БТО, що дозволить здійснювати не тільки ранню діагностику захворювання, але і проводити профілактичні заходи щодо виявлення вібраційних ознак.
Створено: формалізовані аналітичні моделі визначення та реєстрації вібраційних ознак порушень стану системи біотехнічного об’єкта за швидкістю розвитку перехідного процесу та його конфігурацією, які відображають динаміку рухливості нормального об’єкта, а також можливі порушення кінематики руху біотехнічного об’єкта, які передбачають аналітичне відображення та аналіз реєстрованих фізичних полів у масі об’єктів та відповідають плинному стану досліджуваного об’єкта, на підставі багатопараметричних інформаційних сигналів від інтегрованих відчутників ТОНТОР, що досі не було вирішено у світовій науці та практиці приладобудування.

Запропоновано: принципи багатопараметричної системи контролю плинного стану БТО дозволять визначати просторові та часові характеристики захворювання з вібраційними ознаками, а також теоретичні положення, які покладені в основу дії цих розробок, враховують оцінювання змін сумісних зон присутності біотехнічних об’єктів, що необхідно для підвищення надійності діагностики та лікування; технічні рекомендації щодо експлуатації відчутників у клінічних умовах; методику підвищення точності вимірювань відчутників; методику проведення експериментальних робіт щодо застосування засобів реєстрації інформаційних сигналів від БТО, яку можна застосовувати при налаштуванні діагностичних інтегрованих відчутників системи.

Визначено: основні варіанти схемних рішень роботи основних вузлів і периферійних модулів багатопараметричних ТОНТОР-відчутників; модулів діагностики ранішніх ознак захворювань із вібраційними ознаками.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_2703.pdf444.16 КБ