Методи робастного адаптивного керування електромеханічними системами з підвищеними динамічними та енергетичними показниками

Розвинуто і узагальнено теорію аналізу та синтезу адаптивних електромеханічних систем з векторно-керованими електромеханічними перетворювачами змінного струму, використання якої дозволяє синтезувати системи автоматичного керування з властивостями робастності до зміни параметрів електромеханічних об’єктів, завдяки чому досягається підвищення їх динамічних та енергетичних показників. Розроблено методи робастного адаптивного оцінювання невимірюваних координат та ідентифікації невідомих параметрів електромеханічних перетворювачів. Розроблено метод адаптивного керування паралельним активним фільтром, що є розповсюдженням запропонованої теорії на клас напівпровідникових перетворювачів з автономними інверторами напруги, які працюють на трифазну мережу живлення.
Електромеханічні системи, які синтезовані з використанням розроблених методів, мають стабільні показники (на номінальному рівні) якості керування та енергетичної ефективності процесу електромеханічного перетворення енергії при варіаціях найбільш критичних параметрів електромеханічних перетворювачів. В системах з векторно-керованими АД, це дозволяє приблизно вдвічі знизити активні втрати в найбільш критичних режимах. Завдяки розробленому керуванню з оптимізацією втрат в АД вперше забезпечується відпрацювання заданих траєкторій моменту з одночасною мінімізацією активних втрат в усталених режимах, що підвищує ККД при малих навантаженнях.

Типова структура системи векторного керування
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2017_2841.pdf358.88 КБ