Розробка 2-х координатного пристрою визначення кутових координат Сонця на наноструктурованих плівках кремнію для космічних апаратів

Розроблені конструкції щілинних 2-х координатних пристроїв визначення кутових координат Сонця на монокристалічному кремнії та на наноструктурованих плівках кремнію. Розрахунки конструктивних параметрів сенсорів проведені із врахуванням лінеаризації вихідної характеристики на основі факторів зміни падаючої потужності при зростанні кутів падіння світлового променю та залежності зміщення світлової плями від кута падіння.

Розроблені технології виготовлення радіаційно стійких пристроїв на монокристалічному кремнії та на наноструктурованих плівках кремнію з повним комплектом технологічної документації.

Розроблена технологія синтезу кремнієвих нанокристалічних тонкоплівкових шарів для пристроїв визначення кутових координат Сонця, легованих рідкісноземельними елементами, які сформовані методом іонно-променевого випаровування. Створені методики досліджень параметрів пристроїв визначення кутових координат Сонця, у т.ч. їх фотоелектричних параметрів і кутових характеристик, радіаційної стійкості та температурної стабільності.
Комплексність підходу до досліджень та розробки технології виготовлення радіаційно стійких ПККС, дозволила укомплектувати виготовленими приладами систему орієнтації другого університетського наносупутника “PolyITAN-2-SAU”, який успішно функціонує на навколоземній орбіті з 18 квітня 2017 року.

Фотографія готового ПККС
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2017_2911.pdf126.53 КБ