Випаровування

Технологія та обладнання для термічної дистиляції рідких відходів в замкнутих системах життєзабезпечення

Технологія та обладнання для термічної дистиляції рідких відходів в замкнутих системах життєзабезпечення

Розроблено нову технологію отримання чистої води з рідких відходів в замкнутих системах життєзабезпечення та обладнання для її реалізації. Основними елементами системи є оригінальний відцентровий дистилятор (ВВД), що забезпечує працездатність системи при довільній орієнтації сил гравітації, а також в невагомості, з інтенсифікованими процесами тепломасообміну та термоелектричний тепловий насос, який зменшує питоме енергоспоживання системи.

Гідродинаміка і тепломасообмін в контактних газо-крапельних утилізаторах теплоти

Загальний вигляд експериментальної установки

Визначено параметричні границі ефективного використання відцентрової механічної форсунки без випаровування крапель нагрітої рідини

Розробка 2-х координатного пристрою визначення кутових координат Сонця на наноструктурованих плівках кремнію для космічних апаратів

Фотографія готового ПККС

Розроблені конструкції щілинних 2-х координатних пристроїв визначення кутових координат Сонця на монокристалічному кремнії та на наноструктурованих плівках кремнію