Технологія та обладнання для термічної дистиляції рідких відходів в замкнутих системах життєзабезпечення

Технологія та обладнання для термічної дистиляції рідких відходів в замкнутих системах життєзабезпечення

Розроблено нову технологію отримання чистої води з рідких відходів в замкнутих системах життєзабезпечення та обладнання для її реалізації. Основними елементами системи є оригінальний відцентровий дистилятор (ВВД), що забезпечує працездатність системи при довільній орієнтації сил гравітації, а також в невагомості, з інтенсифікованими процесами тепломасообміну та термоелектричний тепловий насос, який зменшує питоме енергоспоживання системи.
Були отримані уточнені залежності для розрахунку теплообміну при випаровуванні плівки розчину, з якого вилучається очищена вода, та конденсації водяної пари, отриманої при випаровуванні вихідного розчину в полі дії відцентрових сил, які лежать в основі методики розрахунку та конструювання системи очищення води на необхідну продуктивність.
Розроблено нову математичну модель оптимізованої системи термічної дистиляції, яка базується на уточнених даних з теплообміну при конденсації та випаровуванні на поверхнях різної конфігурації в полі дії відцентрових сил. Конструкція відцентрового
вакуумного дистилятора оснащена вбудованими насосами на базі трубки Піто-Прандтля,
які забезпечують необхідні переміщення робочих рідин в системі дистиляції та в елементах ВВД без використання інших насосів.
Відпрацьовано можливі схеми підключення термоелектричного теплового насосу (ТТН) в системі з відцентровим дистилятором, при застосуванні гібридних методів рекуперації енергії (багатоступінчатість та ефект Пельтьє)
Вперше були визначені умови запобігання відкладенням кристалів розчинених речовин при плівковій течії рідини по поверхні, що обертається.
Розроблена нова конструкція кінцевого конденсатора дистилятора, яка підвищить ефективність використання в системі ТТН.
Розроблено нову технологію очищення розчину з використанням кристалізації розчинених речовин, яка підвищить коефіцієнт регенерації води.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2020-2121.pdf207.04 КБ