Конденсація

Технологія та обладнання для термічної дистиляції рідких відходів в замкнутих системах життєзабезпечення

Розроблено нову технологію отримання чистої води з рідких відходів в замкнутих системах життєзабезпечення та обладнання для її реалізації. Основними елементами системи є оригінальний відцентровий дистилятор (ВВД), що забезпечує працездатність системи при довільній орієнтації сил гравітації, а також в невагомості, з інтенсифікованими процесами тепломасообміну та термоелектричний тепловий насос, який зменшує питоме енергоспоживання системи.

Тепломасообмін при конденсації водяної пари з продуктів згорання на поверхні профільованих оребрених труб.

Повномасштабне освоєння в Україні величезного потенціалу енергозбереження за
рахунок утилізації теплоти викидних газів промислових енергетичних і технологічних установок, що використовують вуглеводневі палива, неможливе без глибокого охолодження цих газів в конденсаційних теплоутилізаторах.
Сутність розробки полягає у застосуванні в конденсаційних теплоутилізаторах в

Інтенсифікація теплообміну при конденсації хладонів та їх сумішей всередині труб і каналів, включаючи міні- та мікроканали

Проведено експериментальне дослідження теплообміну при конденсації води, хладону R-141b і сумішей хладонів R-22 і R-407С в горизонтальній трубі з пасивними інтенсифікаторами теплообміну – дротяними кільцями і дротяною подовжньою рамкою при кільцевому, розшарованому і асиметричному перебігу фаз