Інформаційно-вимірювальні системи

Розробка інформаційно-вимірювальної системи позиціювання інструмента в робочому просторі обладнання

Створено: технічні пропозиції щодо виготовлення нової інформаційно-вимірювальної системи, що базується на принципах двопараметричного контролю та вимірювання відстані, а також контролю позиціювання об’єктів у робочому просторі технологічного обладнання; методологію нової технології контролю відстані інструмента до деталі під час обробки на засадах комплексних електромагнітних полів різного частотного діапазону та їх комбінацій

Розробка контрольно-вимірювальної системи підтримки надвисокої точності при виготовленні прецизійних деталей приладів

Створено: технічні пропозиції щодо виготовлення нової контрольно-вимірювальної системи підтримки надвисокої точності виготовлення деталей у приладобудівному виробництві, яка забезпечує точність обробки металу

Створення на базі вейвлет-перетворень інформаційно-вимірювальної системи оцінки та захисту мовної інформації

Серед органів мовотворення людини одним з найбільш інформативних для задачі розпізнавання голосу є голосове джерело, плив якого на мовний сигнал характеризується частотою основного тону. Як свідчать досліди, слухова система людини використовує частоту основного тону для розпізнавання голосу з високою достовірністю, але чутлива до низькочастотних шумів, тому виникла ідея використати в якості додаткових ознак спектральні характеристики на відрізках мовного сигналу де спостерігаються екстремуми кореляційної функції частоти основного тону.

Розробка інтервальних методів з використанням концепції невизначеності для підвищення точності оцінки результатів контрольних вимірювань параметрів інформативних сигналів

Розроблено новий підхід до оцінювання точності результатів вимірювань шляхом оцінювання їх невизначеності. Даний підхід відрізняється від відомих (існуючих) оцінювань точності вимірювань, при яких допускалось, що складові мають нормальний розподіл, який не залежить від виду розподілу складових, які впливають на результат. Для цього в якості вихідної величини було використано функцію приналежності , частним випадком якої є ймовірність, за якої були отримані інтервальні оцінки, що об’єднують суб’єктивні та експериментальні дані.

Створення інформаційно-вимірювальної системи курсу та вертикалі на базі поверхнево-акустичних акселерометрів

Основна ідея роботи полягає в досягненні поставленої мети за рахунок  істотного покращення характеристик систем курсу та вертикалі за рахунок використання акселерометрів на поверхнево акустичних хвилях, що в поєднанні з сучасними методами оброблення вимірювальної інформації та метрологічного забезпечення дозволяє створити якісно нові системи курсу та вертикалі, що відповідають жорстким вимогам сучасної авіаційної техніки.