Розробка інтервальних методів з використанням концепції невизначеності для підвищення точності оцінки результатів контрольних вимірювань параметрів інформативних сигналів

інформаційно-вимірювальні системи

Розроблено новий підхід до оцінювання точності результатів вимірювань шляхом оцінювання їх невизначеності. Даний підхід відрізняється від відомих (існуючих) оцінювань точності вимірювань, при яких допускалось, що складові мають нормальний розподіл, який не залежить від виду розподілу складових, які впливають на результат. Для цього в якості вихідної величини було використано функцію приналежності , частним випадком якої є ймовірність, за якої були отримані інтервальні оцінки, що об’єднують суб’єктивні та експериментальні дані. Отримані результати стали основою принципів побудови інформаційно-вимірювальних систем з використанням концепції невизначеності для підвищення точності оцінки результатів контрольних вимірювань параметрів інформативних сигналів з використанням індивідуальних ознак сигналів, що дозволить значно підвищити надійність методології синтезу регламентних сигналів та аналізу їх інформаційної складової.

Розроблено проект нормативного документу, який враховує вимоги ДСТУ ISO і IEC 17025-2006, що дозволяє значно підвищити оцінювання результатів вимірювань за відсутності поточної статистичної інформації.
Апробація роботи була проведена на базі комплексної системи вимірювань пружно-деформованого стану рухомого складу Укрзалізниці.

Розробка не має світових аналогів

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2430-p.doc376.5 КБ