Фазові та структурні перетворення в композиційних наноструктурованих квазікристалічних сплавах алюмінію під дією тиску, інтенсивної пластичної деформації та температури

На підставі результатів досліджень із застосуванням комплексу сучасних методів фізичного матеріалознавства вперше розвинуті наукові уявлення щодо закономірностей комбінованого впливу інтенсивної пластичної деформації та температури на дифузійні процеси, фазові перетворення, еволюцію структури та термічну стабільність механічних властивостей композиційних наноструктурованих сплавів алюмінію з дрібнодисперсними частинками метастабільних квазікристалічних фаз. Встановлено температурно-концентраційні інтервали існування квазікристалічних та кристалічних фаз, досліджена їх морфологія, а також обговорені особливості формування деформаційної субструктури та складу алюмінієвої матриці в залежності від діючого тиску та моди деформації.

Науково обґрунтовані основи керування фазовим складом, структурою, рівнем характеристик міцності та пластичності порошкових композиційних квазікристалічних сплавів алюмінію системи Al Fe Cr за рахунок оптимізації способу та технологічних параметрів їх консолідації. Це дозволить розвинути концептуально нові підходи щодо створення високоміцних та жароміцних сплавів алюмінію з підвищеною термостабільністю структури та властивостей. Обґрунтовані умови отримання високоміцних станів квазікристалічних сплавів на основі алюмінію, суттєво розвинуті фізичні основи міцності та пластичності цих сплавів і закладені науково-технічні підвалини для вдосконалення існуючих технологічних варіантів та розробки нових підходів до виготовлення конкурентоспроможних на світовому рівні високоякісних квазікристалічних сплавів алюмінію для роботи в умовах підвищених температур. Вперше в світовій практиці експериментально обґрунтована можливість консолідації порошку алюмінієвого сплаву системи Al-Fe-Cr в умовах адіабатичної деформації зсувом при повному збереженні вмісту квазікристалічної фази внаслідок застосування інноваційної техніки холодного газодинамічного розпилення (ХГН).

СЕМ зображення структури  сплаву Al94Fe3Cr3
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2508-f.pdf375.16 КБ