Моделювання економічного виміру сталого розвитку областей та регіонів України.

Розроблено методологічний підхід до моделювання динамічних характеристик економічного виміру сталого розвитку для адміністративно-територіальних одиниць України.

Окреслено перелік параметрів, що можуть бути використані у розрахунках індексів та індикаторів і визначено діапазони зміни цих показників. Розподілено перелік показників за ступенем та знаком впливу на загальне значення рівня економічного виміру сталого розвитку. Здійснено нормування показників із врахуванням знаку впливу та приведення їх до нормованого безрозмірного виду та сформовано структуру бази даних цих нормованих показників.

Створено методику прогнозування динаміки регульованих та нерегульованих параметрів у моделі сталого розвитку для адміністративно-територіальних одиниць України. Здійснено моделювання економічного виміру сталого розвитку по адміністративно-територіальних одиницях. Перевірено адекватність математичної моделі визначення рейтингу адміністративно-територіальних одиниць та розроблено методики до прогнозування динаміки регульованих та нерегульованих параметрів у моделі сталого розвитку.

Проведено аналіз отриманих результатів, на основі якого удосконалено економіко-математичну модель, що надало можливість приймати більш зважені управлінські рішення стосовно регіонального розвитку. За економічним змістом кожного показника на основі експертного опитування запропоновано підхід до його критеріальної оцінки. Визначено, що діапазон змін цих показників із врахуванням нормування в основному відповідає загальним тенденціям розвитку того чи іншого регіону.

На основі визначених параметрів, що можуть бути використані у розрахунках індексів та індикаторів, сформовано методичні підходи до використання кінцевих і проміжних результатів цих розрахунків у процесі управлінської діяльності на рівні адміністративно-територіальних одиниць.

Розроблені методичні вказівки та алгоритм прийняття управлінських рішень, які передані органам державної влади, місцевого самоврядування для апробації та подальшого використання результатів динамічного моделювання економічної системи адміністративно-тери­то­ріальної одиниці при прийнятті ними управлінських рішень.