Прогнозування

Побудова інформаційно-аналітичної системи передбачення соціальних лих, викликаних катастрофами і тероризмом

1.Номер державної реєстрації теми - 0116U003772
2.Науковий керівник - к.т.н. Савченко І.О.
3.Суть розробки, основні результати

Технологічні особливості прогнозування властивостей розплавів і структури металу виливків для роботи в екстремальних умовах

1. Номер державної реєстрації НДР: 0115U000406
2. Науковий керівник – к.т.н., доц. Ямшинський М.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методології системного аналізу, моделювання та оцінювання фінансових ризиків

Панель  формування портфелю інвестора

Запропоновано методику оцінювання ризику із використанням принципів системного аналізу для фінансових процесів.

Системна інженерія бізнес-моделей, методів та програмних засобів для аналізу кредитоспроможності юридичних осіб України в умовах невизначеності

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U003442.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Зайченко Ю.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методів оцінки стану підсистем ЕЕС при наявності зношеного електрообладнання та нечіткої інформації

1. Номер державноі реєстраціі теми - 0111U003239, НТУУ «КПІ»-2436-п
2. Науковий керівник – д.т.н.,проф. Костерєв М.В.
3. Суть розробки, основні результати

Моделювання економічного виміру сталого розвитку областей та регіонів України.

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U001334
2. Науковий керівник - д. техн. н., проф. Гавриш О.А.
3. Суть розробки, основні результати.