Системна інженерія бізнес-моделей, методів та програмних засобів для аналізу кредитоспроможності юридичних осіб України в умовах невизначеності

Розроблено метод системної інженерії бізнес-моделей організаційних систем з фінансово-інвестиційної діяльності, оснований на методології системного аналізу та системній інженерії, який, на відміну від наявних методів, враховує особливості організаційної системи за рахунок використання бізнес-профілю (формалізує сутності організаційної системи), онтології (формалізує галузь діяльності організаційної системи) та процесу бізнес-моделювання (регламентує створення бізнес-моделей).
Розроблено нові моделі та методи аналізу фінансового стану підприємств та організацій (юридичних осіб) та оцінки їх кредитоспроможності в умовах суттєвої неповноти та невизначеності інформації. При розробці моделей та методів вирішення задач аналізу кредитоспроможності юридичних осіб було використано принципово новий підхід, який, на відміну від класичних методів, базується на використанні спеціального апарату прийняття рішень в умовах невизначеності – нечітких множин і лінгвістичних змінних та нечітких нейронних мереж.

Створено комплекс програм, які реалізують запропоновані методи та алгоритми. Використання розроблених моделей, методів та програмних засобів дозволяє більш точно аналізувати кредитоспроможність юридичних осіб - позичальників кредитів, обґрунтовано вирішувати питання щодо надання кредитів позичальникам в умовах неповної та недостовірної інформації та знизити кредитні ризики банків.

Результати досліджень впроваджено в навчальний процес при викладанні нового розділу “Аналіз та прогнозування кредитоспроможності юридичних та фізичних осіб в умовах невизначеності” в циклі лекцій по курсу “Нечіткі моделі та методи в інтелектуальних системах”.

Результати досліджень відповідають світовому рівню і були використані як науково-методичні матеріали для оцінки фінансового стану та аналізу кредитоспроможності підприємств та корпорацій в умовах економіки України а також при реалізації проекту “Potential Credit Exposure” створення системи портфельного інвестування у похідних фінансових інструментах швейцарського банку UBS AG.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2015_2736-p.pdf545.09 КБ