Розробка інструментарію діагностування гарантованого функціонування складних технічних систем в умовах невизначеностей та дестабілізуючих факторів ризику; прикладне дослідження

Запропоновано алгоритмічний інструментарій системного оцінювання та прогнозування гарантованого функціонування СТС, основу якого становить інформаційна платформа технічної діагностики. Алгоритмічний інструментарій гарантованого функціонування СТС реалізує пропоновану концепцію і стратегію розв’язання проблеми гарантованого функціонування СТС в умовах впливу дестабілізуючих факторів ризику та невизначеностей різної природи при залученні принципу своєчасного виявлення причин і запобігання переходу у нештатний режим з оцінюванням ресурсів допустимого ризику для показників функціонування СТС. В структурі алгоритмічного інструментарію представлено методики своєчасного виявлення ситуацій нештатного режиму та оцінювання ресурсів допустимого ризику. Суть методики своєчасного виявлення ситуацій нештатного режиму з оцінюванням ресурсів допустимого ризику полягає у зведенні до мінімуму ризику порушення штатного режиму функціонування СТС. Візуалізація причин виникнення ситуацій, значень ступеню та рівня ризику виникнення ситуацій здійснюється з метою прийняття ОПР відповідного своєчасного рішення щодо запобігання ситуацій. Система технічного діагностування забезпечує з потрібною достовірністю своєчасне виявлення, розпізнавання та оцінювання ризику нештатного режиму на прогнозуємий період експлуатації складної системи, гарантуючи своєчасне усунення причин ризику до появи відмов. Показники якості і ефективності системи технічного діагностування системно узгоджені з відповідними показниками системи управління безпекою та живучістю функціонування СТС, гарантуючи з потрібною достовірністю запобігання відмов складної системи у межах ресурсів допустимого ризику різних режимів функціонування СТС. Розроблений алгоритмічний інструментарій апробовано при дослідженні процесів функціонування водопровідноїглибинної системи водопостачання, замкненої системи оборотного водопостачання, електромобіля-рефрижератора.

Результати моніторінгу процесу функціонування замкненої системи оборотного водопостачання для штатних (а) та нештатних ситуацій (б).
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2019_2014.PDF701.04 КБ