Розробка інструментарію діагностування гарантованого функціонування складних технічних систем в умовах невизначеностей та дестабілізуючих факторів ризику; прикладне дослідження

Результати моніторінгу процесу функціонування замкненої системи оборотного водопостачання для штатних (а) та нештатних ситуацій (б).

Запропоновано алгоритмічний інструментарій системного оцінювання та прогнозування гарантованого функціонування СТС, основу якого становить інформаційна платформа технічної діагностики. Алгоритмічний інструментарій гарантованого функціонування СТС реалізує пропоновану концепцію і стратегію розв’язання проблеми гарантованого функціонування СТС в умовах впливу дестабілізуючих факторів ризику та невизначеностей різної природи при залученні принципу своєчасного виявлення причин і запобігання переходу у нештатний режим з оцінюванням ресурсів допустимого ризику для показників функціонування СТС. В структурі алгоритмічного інструментарію представлено методики своєчасного виявлення ситуацій нештатного режиму та оцінювання ресурсів допустимого ризику. Суть методики своєчасного виявлення ситуацій нештатного режиму з оцінюванням ресурсів допустимого ризику полягає у зведенні до мінімуму ризику порушення штатного режиму функціонування СТС. Візуалізація причин виникнення ситуацій, значень ступеню та рівня ризику виникнення ситуацій здійснюється з метою прийняття ОПР відповідного своєчасного рішення щодо запобігання ситуацій. Система технічного діагностування забезпечує з потрібною достовірністю своєчасне виявлення, розпізнавання та оцінювання ризику нештатного режиму на прогнозуємий період експлуатації складної системи, гарантуючи своєчасне усунення причин ризику до появи відмов. Показники якості і ефективності системи технічного діагностування системно узгоджені з відповідними показниками системи управління безпекою та живучістю функціонування СТС, гарантуючи з потрібною достовірністю запобігання відмов складної системи у межах ресурсів допустимого ризику різних режимів функціонування СТС. Розроблений алгоритмічний інструментарій апробовано при дослідженні процесів функціонування водопровідноїглибинної системи водопостачання, замкненої системи оборотного водопостачання, електромобіля-рефрижератора.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2019_2014.PDF701.04 КБ