Науки про життя

Розробка акустотермометра для ранньої функціональної діагностики і контролю глибинної температури тіла людини

Розроблена методична основа для розрахунку акустотермометра та проведена її експериментальна перевірка.

Розробка та дослідження технології виготовлення медичних ендопротезів (стентів) методом лазерного фрезерування

Встановлено, що при виготовлені стентів, за допомогою технології лазерного фрезерування, на відміну від прямого лазерного різання, з’являється можливість нанесення «кишень» на нитках стента, з заданою глибиною, розміром та формою, що призначені для утримання в них лікарських засобів. Також, встановлено, що з’являється можливість створювати стенти зі змінною товщиною нитки (яка може складати 20мкм), що забезпечує гнучкість та пружність стента при збільшенні ширини нитки до 0.5-1мм.

Багатофункціональний апаратно-програмний комплекс неінвазивної діагностики та сінергетичної терапії з валідацією діагностично-терапевтичних ознак

На основі аналізу існуючих засобів і методик терапії обгрунтувано технічні вимоги до характеристик багатофункціонального комплексу терапії. Запропоновано методи формування електромагнітних полів, які враховують резонансний характер низькочастотних фізико-хімічних та біологічних процесів в системах організму, окремих органах, молекулах на клітинах. Викладено погляд на подальший розвиток фізіотерапії на молекулярному та клітинному рівні.

Розробка технології нового пробіотику на основі молочнокислих бактерій роду Lactobacillus

Створено мультипробіотик на основі 5 штаммів бактерій р. Lactobacillus. Препарат характеризується високими показниками антагоністичної активності щодо патогенних та умовно-патогенних бактерій, здатністю до адгезії клітин епітелію слизової оболонки кишечнику та стійкістю до агресивних умов шлунково-кишкового тракту Пробіотик проявляє антимутагенну та протигерпетичну активності, стабілізує імунологічний стан людини, приймає участь в метаболізмі жовчних кислот і статевих гормонів.

Дослідження та розробка клінічного DSP-аудіометра для діагностування захворювань органа слуху

Запропоновано нову запатентовану структуру DSP-аудіометричного засобу та розроблено на її базі нову Simulink-модель аудіометричного каналу, яка забезпечує синтез та відтворювання тонального (в діапазоні від 125 Гц до 16 кГц), широкосмугового та вузькосмугового тестових стимулів, а також реалізацію ряду надпорогових аудіологічних процедур (тести Фаулера, Люшера, індекса малих приростів інтенсивності – ІМПІ й Штенгера).

Прилад для об’єктивного вимірювання параметрів клінічного фокусу пресбіопічного ока

Метод визначення параметрів клінічного фокусу (параметрів коноїду Штурма) базується на аналізі тривимірного розподілу освітленості в зоні геометричного заднього фокусу оптичної системи ока. Засобом для виявлення клінічного фокусу є оптико-електронний апарат, який має оптичну систему, до складу якої входять: освітлювальний канал, варіолінза з електричним керуванням її фокусної відстані, система Бадаля для оптичного спряження зіниці ока та варіолінзи, а також відеокамера для реєстрування розподілу освітленості в зоні повітряного зображення освітленої мікроплями на сітківці ока.

Розробка неруйнуючих томографічних засобів для визначення комплексних імпедансних та структурних параметрів просторово розвинених невзаємних об'єктів

Розроблено методологію створення і використання томографічних систем щодо нових можливостей швидкого неруйнівного визначення внутрішнього змісту та поточного стану просторово-розвинених невзаємних об’єктів (промислових, природничих, живих) за просторовим розподілом комплексного електричного імпедансу (або електропровідності) всередині об`єкту. Створено і досліджено макетний зразок вимірювача всіх параметрів (модуля, активної і реактивної складових) комплексного електричного біоімпедансу, якій забезпечує швидке вимірювання параметрів біоімпедансу у підвищеному частотному діапазоні.

Дослідний зразок клінічної системи лікування онкологічних захворювань за методом фотодинамічної терапії.

Лікування онкологічних захворювань за методом фотодинамічної терапії (ФДТ) базується на вибірковій деструкції ракових клітин продуктами фотохімічних реакцій, які відбуваються в злоякісних новоутвореннях, що вибірково накопичили фотосенсибілізатор, при дозованому опромінюванні їх оптичним випромінюванням специфічної довжини хвилі.

Розробка та дослідження технології лазерного вирізання медичних ендопротезів (стентів)

Розроблено високоефективну технологію виготовлення медичних ендопротезів (стентів) за допомогою сфокусованого лазерного випромінювання. Розроблена технологія дозволяє вирізати стенти з трубчатих заготівок (матеріал неіржавіюча сталь, нітінол та інші) з будь-якою складністю візерунка.

Розробка неінвазивних технологій та систем високого розрізнення для ранньої діагностики серцево-судинних захворювань

Cтворено нові методи і засоби виявлення і дослідження пізніх потенціалів передсердя і шлуночків серця людини на підставі технологій високого розрізнення аналізу даних медико-біологічних вимірювань, застосування яких призведе до підвищення достовірності діагностики стану серцево-судинної системи на ранніх стадіях захворювань.

Сторінки