Розробка неруйнуючих томографічних засобів для визначення комплексних імпедансних та структурних параметрів просторово розвинених невзаємних об'єктів

Розроблено методологію створення і використання томографічних систем щодо нових можливостей швидкого неруйнівного визначення внутрішнього змісту та поточного стану просторово-розвинених невзаємних об’єктів (промислових, природничих, живих) за просторовим розподілом комплексного електричного імпедансу (або електропровідності) всередині об`єкту. Створено і досліджено макетний зразок вимірювача всіх параметрів (модуля, активної і реактивної складових) комплексного електричного біоімпедансу, якій забезпечує швидке вимірювання параметрів біоімпедансу у підвищеному частотному діапазоні. Створено і досліджено макетний зразок багатоканальної системи неруйнуючого зондування та реєстрації сигналів-реакцій біоімпедасного томографа, яка працює у розширеному частотному діапазоні. Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення імпедансного томографа, яке на основі моделювання об’єктів з використанням скінченних елементів забезпечує розв’язок прямої і оберненої задач імпедансної томографії методами теорії кіл та електродинаміки. Розроблено методи і алгоритми реставрації реконструйованих образів. Розроблено методики визначення всіх (модуля, активної, реактивної) складових комплексного біоімпедансу у розширеній смузі частот. Розроблено моделі біооб’єктів стосовно біоімпедасометрії і біоімпедансної томографії, на основі яких досліджено розподіл частотних та часових характеристик біооб'єктів, отримано діагностичні критерії визначення їх внутрішньої структури і поточного стану. Сформульовано науково-методичні засади діагностики стану об'єктів в статичному та динамічному режимах.