Розробка та дослідження технології лазерного вирізання медичних ендопротезів (стентів)

Розроблено високоефективну технологію виготовлення медичних ендопротезів (стентів) за допомогою сфокусованого лазерного випромінювання. Розроблена технологія дозволяє вирізати стенти з трубчатих заготівок (матеріал неіржавіюча сталь, нітінол та інші) з будь-якою складністю візерунка. Для реалізації технології розроблено макет комплексу у складі лазерного випромінювача на алюмо-іттрієвому гранаті з модульованою добротністю та системами фокусування випромінювання та контролю ходу виконання операції, що виконується, подачи робочого газу в місце дії сфокусованого випромінювання, прецизійного переміщення заготовки, керування (з відповідним математичним забезпеченням), захисту заготовки та інші. Створені технологія та устаткування дозволяють виготовляти ендопротези діаметром від 1.5мм до 6мм (товщина окремої нитки до 80мкм) та довжиною до 150мм (швидкість обробки до 1м/хв.). При виготовлені стентів з неіржавіючої сталі встановлені режими обробки, що забезпечують мінімальні: розміри зони термічного впливу (в якій не спостерігаються зміни фазового складу матеріалу, що обробляється); шорсткість поверхні (не перевищує 5мкм) та ширину різу (16-30мкм). Перевірка працездатності виготовлених зразків ендопротезів (шляхом їх розкриття на експериментальному стенді, який імітує прилад доставки ендоротеза) показала вірність прийнятих технічних рішень та  можливість подальшого застосування (виготовлених по розробленій технології ендопротезів) в клінічній практиці. Для вдосконалення конструкцій ендопротезів запропонована зміна схеми обробки, яка забезпечує створення ниток стентів керованої товщини (на відміну існуючих конструкцій стентів).

Лазерне вирізання медичного ендопротеза (стента)