Коваленко В.С.

Поліпшення результатів лазерної обробки (легування, наплавлення, Rapid Prototyping ) керованими параметрами потоку газопорошкової суміші

Розроблено технологію лазерної газопорошкової наплавки з використанням оригінальних пристроїв постачання газопорошкової суміші в зону дії сфокусованого лазерного випромінювання. Оригінальність розроблених конструкцій підтверджена патентом України на винахід. Розроблені системи подачі газопорошкової суміші в зону дії сфокусованого лазерного випромінювання можливо використовувати в різноманітних лазерних технологічних комплексах, в яких пляма фокусування лазерного випромінювання на поверхні деталі, яка обробляється, має круглий або прямокутний поперечний переріз.

Керування параметрами топографії поверхні виробів програмованим лазерним опроміненням

Створено технологію, для зміцнення поверхні металевих виробів та для очищення матеріалів від поверхневих забруднень (без шкідливих викидів продуктів лазерної ерозії в атмосферу. Створено технологію формування заданого мікрорельєфу поверхні виробу та обладнання для її реалізації, встановлено оптимальні режими лазерної обробки (швидкість переміщення лазерного променя, густина потужності, частота слідування імпульсів, величина розфокусування, крок між лунками).

Розробка та дослідження технології виготовлення медичних ендопротезів (стентів) методом лазерного фрезерування

Встановлено, що при виготовлені стентів, за допомогою технології лазерного фрезерування, на відміну від прямого лазерного різання, з’являється можливість нанесення «кишень» на нитках стента, з заданою глибиною, розміром та формою, що призначені для утримання в них лікарських засобів. Також, встановлено, що з’являється можливість створювати стенти зі змінною товщиною нитки (яка може складати 20мкм), що забезпечує гнучкість та пружність стента при збільшенні ширини нитки до 0.5-1мм.

Розробка та дослідження технології лазерного вирізання медичних ендопротезів (стентів)

Розроблено високоефективну технологію виготовлення медичних ендопротезів (стентів) за допомогою сфокусованого лазерного випромінювання. Розроблена технологія дозволяє вирізати стенти з трубчатих заготівок (матеріал неіржавіюча сталь, нітінол та інші) з будь-якою складністю візерунка.