Керування параметрами топографії поверхні виробів програмованим лазерним опроміненням

Створено технологію, для зміцнення поверхні металевих виробів та для очищення матеріалів від поверхневих забруднень (без шкідливих викидів продуктів лазерної ерозії в атмосферу. Створено технологію формування заданого мікрорельєфу поверхні виробу та обладнання для її реалізації, встановлено оптимальні режими лазерної обробки (швидкість переміщення лазерного променя, густина потужності, частота слідування імпульсів, величина розфокусування, крок між лунками). Розроблено математичне та програмне забезпечення для проектування нових видів мікрорельєфу поверхні зі зміцненим при поверхневим шаром та підвищеними експлуатаційними властивостями. Створена технологія та устаткування забезпечують можливість створення регульованого мікрорельєфу поверхні готових виробів (з наперед заданими властивостями), та забезпечує їх максимальні експлуатаційні здібності. Виготовлено експериментальнв зразки найбільш поширених виробів з оптимальним мікрорельєфом готових виробів. Розроблено нові види мікрорельєфу поверхонь, який утворений керованим розташуванням елементарних лунок. Зносостійкість обробленої поверхні виробів з вуглецевих сталей підвищується понад 3 рази. Створено макет устаткування для реалізації розробленої технології

Обробка зразків на макеті устаткування
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2015_2725-p.pdf447.63 КБ