Розробка технології нового пробіотику на основі молочнокислих бактерій роду Lactobacillus

Дослідний зразок  нового пробіотику на основі молочнокислих бактерій роду Lactobacillus

Створено мультипробіотик на основі 5 штаммів бактерій р. Lactobacillus. Препарат характеризується високими показниками антагоністичної активності щодо патогенних та умовно-патогенних бактерій, здатністю до адгезії клітин епітелію слизової оболонки кишечнику та стійкістю до агресивних умов шлунково-кишкового тракту Пробіотик проявляє антимутагенну та протигерпетичну активності, стабілізує імунологічний стан людини, приймає участь в метаболізмі жовчних кислот і статевих гормонів. Механізм дії цього препарату розширено за рахунок введення до його складу рослинного компоненту карбюлози , який володіє здатністю сорбувати і виводити із організму катіони важких металів і радіонукліди.

Розроблено інтерактивний метод визначення потенціальної терапевтичної активності біопрепаратів. Створено базу даних пробіотичних культур для індивідуального підбору оздоровчих, профілактичних та лікувальних препаратів пробіотиків, яка може бути використана в процесі розробки препаратів із цілеспрямованою лікувальною дією. За допомогою інтерактивного методу вивчено потенціальну біотерапевтичну активність комплексного препарату пробіотику і карбюлози.

Розроблено технологічні умови культивування промислових штамів, проведено оптимізацію поживного ферментаційного середовища. Запропоновано склад поживного середовища вирощування молочнокислих бактерій на основі соєвого молока, яке може бути ефективно використане в технології створення харчових добавок та продуктів функціонального призначення.

Вперше досліджено можливість використання карбюлози в якості кріопротектору при ліофільному висушуванні лактобактерій. Розроблено склад карбюлозо-вмісних захисних середовищ висушування, які забеспечуют високий процент виживання пробіотичних культур та значно дешевше ніж регламентовані середовища .

Розроблено проект технологічного регламенту капсульованої форми комплексного препарату. Реалізація проекту включає проведення змішаного культивування п’яти виробничих штамів молочнокислих бактерій та використання в якості кріопротектору карбюлозо-вмісне середовище висушування .

В проекті згідно нормативної документації представлені методи отримання промислового продуценту, розглянуто характеристику кінцевого продукту, наведено характеристику матеріалів і вихідної сировини, зазначено особливості технологічного процесу, наведено точки та параметри контролю, необхідні для забезпечення належної якості цільового пробіотичного препарату, обґрунтовано вибір сучасного апаратурного оснащення технологічної лінії виробництва лікарських засобів пробіотичної групи.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2468-p.doc225.5 КБ