Мультипробіотик

Розробка технології нового пробіотику на основі молочнокислих бактерій роду Lactobacillus

Дослідний зразок  нового пробіотику на основі молочнокислих бактерій роду Lactobacillus

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000673, НТУУ «КПІ» - 2468-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Дуган О.М., Дуган О.М., Dugan Oleksiy M.
3. Суть розробки, основні результати.