Багатофункціональний апаратно-програмний комплекс діагностики, фізіотерапії та хірургії для оснащення стаціонарних та мобільних медичних пунктів.

Розробка технології та апаратури діагностики, низькочастотної електромагнітної терапії та високочастотної електрохірургії для оснащення стаціонарних та мобільних медичних пунктів. Розроблено вдосконалений експериментальний зразок апаратури багатоканальної низькочастотної фізіотерапії. Апарат є засобом відкритого типу, здатним працювати з широкою номенклатурою різноманітних індукторів в діапазоні частот від 1 Гц до 20 кГц та інтенсивністю магнітного поля в двох діапазонах 1…50 мТл та 10…500 мТл. Розроблено експериментальний зразок багатофункціонального високочастотного електрохірургічного апарату з характеристиками, оптимізованими для використання в умовах, близьких до польових. На основі нових підходів, що ґрунтуються на використанні уточнених електричних моделей органів і систем регуляції водного балансу людини, теорії і практики вимірювань і поглибленого сукупного аналізу параметрів біоімпедансу подальшого розвитку набув метод векторної біоімпедансометрії, насамперед щодо визначення нормального і критичного стану водного балансу тіла людини, розроблено і створено макетний зразок нового варіанту багаточастотного апаратного комплексу швидкого вимірювання і сукупного аналізу всіх параметрів (модуля, активної і реактивної складових, фазового кута) біоімпедансу людини, розроблена методика визначення за аналізом цих параметрів функціонального стану, яка веріфікована в звичайних умовах життя людей і в критичному стані пацієнтів в клінічних умовах програмного гемодіалізу. В роботі проаналізовано характеристики систем для діагностики функціонування серця в екстремальних станах організму. В якості прикладу екстремального стану розглянуто захворювання на міокардіодістрофію, яка виникає після травм різного походження. Розроблено комплексний метод дослідження серцево-судинної системи в екстремальних станах на основ виявлення низькоамплітудних сигналів електричної активності серця шляхом використання вейвлет-аналізу, розкладання в базисі власних векторів, аналізу 2 головних компонент. Розроблена технологія діагностування стану серцевосудинної системи шляхом оцінювання запропонованих інтегральних параметрів, які визначаються за допомогою комплексного методу дослідження, дозволила виявити захворювання на міокардіодистрофію різного ступеня та області ураження, з локальним або дифузним характером прояву. В роботі виконані числові експерименти з дослідження електрокардіосигналів військовослужбовців після мінно-вибухового поранення. Запропоновано новий метод визначення ознак функціонування серцевосудинної та центральної нервової систем людини для використання в якості ознак стану пацієнта для класифікації. Стан пацієнта може відноситись до двох класів: «перед нападом», що відповідає нападу, який може статися протягом достатньо малого інтервалу часу, та «між нападами», що відповідає стану, при якому поява нападу протягом певного інтервалу часу не прогнозується. В роботі використано базу даних ЕКГ та ЕЕГ 20 пацієнтів, що була записана протягом нічного моніторингу. Створено комплексне інформаційно-алгоритмічне та програмне забезпечення для системи електрокардіографії та електроенцефалографії високого розрізнення, яке дозволяє визначати та прогнозувати тонкі прояви електричної активності серця та мозку в екстремальних станах організму.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2017_2931.pdf434.5 КБ