Розроблення узагальненого методу прогнозування ресурсу експлуатації конструкцій із композиційних матеріалів при складному малоцикловому навантаженні з врахуванням пошкоджуваності

Експериментальний комплекс Ві-02-112

Основний результат роботи полягає в розробці узагальнюючих феноменологічних моделей пошкоджуваності для анізотропних КМ за умов статичного та циклічного навантажень. Сформовано та обґрунтовано тензор параметрів пошкоджуваності, а також показані його інваріанти. Розроблена методика та відповідна експериментальна база для визначення фізико-механічних характеристик КМ за умов статичного та мало циклового навантажень, а також для конкретизації параметрів моделі та критерію пошкоджуваності.

Отримано залежності параметрів пошкоджуваності від коефіцієнта анізотропії КМ, що дає можливість спростити процедуру визначення компонент тензора пошкоджуваності в анізотропному матеріалі. Вперше розроблена методика оцінки напружено-деформованого стану (НДС) та руйнування елементів конструкцій із КМ в умовах динамічного технологічного навантаження. Розроблена методика та проведено чисельне моделювання НДС конструкції силової платформи космічного апарату під дією статичних та випадкових вібрацій. Обґрунтовано ефективний метод прогнозування ресурсу елементів конструкцій, виготовлених із вуглецевих композитів для умов стохастичного експлуатаційного навантаження.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2017_2872.pdf186.71 КБ