Розробка та дослідження середньотемпературного двофазного пристрою для реалізації технології утилізації теплоти викидних потоків газоперекачувальних агрегатів магістральних газопроводів

Макет модулю установки утилізації теплоти викидних потоків газів

На газових магістралях України газоперекачувальні агрегати працюють з великими тепловими викидами (до 20 МВт) високої температури (300 оС і більше) і, одночасно, потребують значних витрат електроенергії на привід обладнання самих газоперекачувальних станцій. Утилізація високотемпературних потоків від газоперекачувальних агрегатів та перетворення викидної теплоти в електричну енергію можливо за допомогою термоелектричних генераторів. Для ефективного використання термоелектричних генераторів, потрібен засіб сприйняття та передачі їм теплоти від гарячих газів, а також забезпечення ізотермічності поверхні їх гарячих та холодних спаїв. Проблема підвищення економічності роботи газоперекачувальних станцій магістральних газопроводів була вирішення використанням теплопередаючого двофазного пристрою (середньотемпературного термосифона).

Встановлення значень коефіцієнтів теплообміну в зоні нагріву та конденсації замкнених двофазних теплопередаючих пристроїв з середньотемпературним теплоносієм, визначення їх величини максимального теплового потоку, що передається, і величини термічного опору між зоною нагріву та конденсації та їх залежності від теплотехнічних робочих параметрів пристрою дозволили створити макет середньотемпературного термосифона з теплоносієм DOWTHERM для установки утилізації теплоти відпрацьованих потоків газів з температурою від 300оС до 400оС.
Виконаний об'єм робіт дозволив створити новий тип установки для утилізації теплоти викидних потоків газів з використанням середньотемпературного термосифону та термоелектричних генераторів. За результатами роботи було розроблено та виготовлено макет модулю установки на основі одного термосифону, а також проведені його теплотехнічні випробування для встановлення основних робочих параметрів. Використання теплоутилізаційної установки на основі 60 середньотемпературних двофазних пристроїв та загальному ККД 4% додатково дозволяє отримати електроенергію до 61 320 кВт•годин, що може забезпечити економію газу у розмірі 6586 м3 та відповідає скороченню парникових викидів на 92 тони СО2.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2636-p.pdf361.25 КБ