Бобир М.І.

Розробка технології та обладнання для профілювання гвинтоподібних та ребристих труб та створення високоефективних теплообмінників

Робота спрямована на створення високоефективних регенераторів теплоти газотурбінних установок (ГТУ) газотранспортної системи України. Для регенераторів теплоти ГТУ пропонується використовувати високоефективні поверхні теплообміну із труб гвинтоподібного профілю з високими теплоаеродинамічними характеристиками, що забезпечить зниження масогабаритних показників на 30-40% в порівнянні з теплообмінниками із гладких круглих труб та підвищення К.К.Д. ГТУ з 18—25% до 38-41%.

Розроблення узагальненого методу прогнозування ресурсу експлуатації конструкцій із композиційних матеріалів при складному малоцикловому навантаженні з врахуванням пошкоджуваності

Експериментальний комплекс Ві-02-112

Основний результат роботи полягає в розробці узагальнюючих феноменологічних моделей пошкоджуваності для анізотропних КМ за умов статичного та циклічного
навантажень.

Розробка методу прогнозування ресурсу конструктивних елементів крила літака на стадії зародження макротріщини з урахуванням кінетики накопичення розсіяних пошкоджень

Експериментальний комплекс Ві-02-112

1. Номер державної реєстрації підтеми - 0113U001855, НТУУ «КПІ» - 2669-ф.
2. Науковий керівник - член-кор. НАН України, професор Бобир М.І.
3. Суть розробки,основні результати.

Розроблення узагальненого методу прогнозування ресурсу експлуатації елементів конструкцій із композиційних матеріалів при складному малоцикловому навантаженні з врахуванням пошкоджуваності

Експериментальний стенд (на базі TIRATESТ 2150) для визначення характеристик міцності армуючих волокон

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U002444, НТУУ «КПІ» - 2516-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Бобир М.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення нових феноменологічних моделей та узагальненого методу прогнозування ресурсу експлуатації елементів конструкцій із композиційних матеріалів з врахуванням пошкоджуваності

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U001607
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Бобир М.І.
3. Суть розробки, основні результати.