Розроблення узагальненого методу прогнозування ресурсу експлуатації елементів конструкцій із композиційних матеріалів при складному малоцикловому навантаженні з врахуванням пошкоджуваності

Основний результат роботи полягає в розробці нових фізичних рівнянь теорії циклічної пружно-в’язко-пластичності при складному технологічному та експлуатаційному термосиловому навантаженні; методів теоретико-експериментального розрахунку ресурсу експлуатації виробів нової техніки та визначення залишкового ресурсу відповідальних високонавантажених елементів конструкцій різного призначення машинобудівного комплексу на стадії їх експлуатації.
Теоретично обґрунтована нова узагальнююча модель кінетики накопичення розсіяних пошкоджень в КМ для умов складного напруженого стану, метод та алгоритм і програмне забезпечення по прогнозуванню ресурсу експлуатації об’єктів і конструкцій із КМ різного призначення на стадії їх проектування та залишкового ресурсу на стадії їх експлуатації.
Важливі нові результати роботи :
– узагальнена феноменологічна модель пошкоджуваності анізотропних КМ для умов нестаціонарного мало- та багатоциклового експлуатаційного термосилового навантаження;
– обґрунтований енергетичний критерій руйнування на стадії зародження макротріщини для названих умов складного термосилового навантаження;
– комплексний розрахунково-експериментальний метод діагностики технічного стану та прогнозування ресурсу відповідальних елементів конструкцій (на основі сучасних методик неруйнівного контролю та узагальненого критерію руйнування), а також створення на його основі комп’ютеризованих систем діагностики;
– розв’язано технологічні та експлуатаційні контактні задачі теорії пружно-в’язко-пластичності з обґрунтуванням ефективності технології обробки та технології з’єднань конструктивних елементів виробів нової техніки з метою прогнозування надійного ресурсу експлуатації;
– конструкторсько-технологічні рекомендації по підвищенню міцності та довговічності конструкцій із КМ в зоні з’єднань.
– отримані методики визначення показників заліковування мікропошкоджень при програмних режимах пружнопластичного режимів навантаження для умов складного напруженого стану.

Експериментальний стенд (на базі TIRATESТ 2150) для визначення характеристик міцності армуючих волокон
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2516-f.pdf1.46 МБ