Методики неруйнівного контролю

Розроблення узагальненого методу прогнозування ресурсу експлуатації елементів конструкцій із композиційних матеріалів при складному малоцикловому навантаженні з врахуванням пошкоджуваності

Експериментальний стенд (на базі TIRATESТ 2150) для визначення характеристик міцності армуючих волокон

Основний результат роботи полягає в розробці нових фізичних рівнянь теорії циклічної пружно-в’язко-пластичності при складному технологічному та експлуатаційному термосиловому навантаженні; методів теоретико-експериментального розрахунку ресурсу експлуатації виробів нової техніки та визначення залишкового ресурсу відповідальних високонавантажених елементів конструкцій різного призначення машинобудівного комплексу на стадії їх експлуатації.