Дослідження та випробування льотної моделі університетського наносупутника PolyITAN-3-PUT формату Cubesat для дистанційних спостережень Землі

Проведено удосконалену розробку та моделювання, виготовлення та дослідження підсистем - енергоживлення, навігації та орієнтації з маховично - електромагнітним
виконуючим механізмом та датчиками визначення координат Сонця, швидкісного радіозв'язку та телеметрії, оптоелектронного сканера, управління та обробки даних -
льотної моделі наносупутника (НС) PolyITAN-3-PUT формату 3U CubeSat для дистанційних спостережень Землі.
В тому числі були :
1. Виготовлені та досліджені:
- конструкція корпусу та сонячних батареї для енергоживлення (СЕЖ) НС,
- пасивна підсистема терморегулювання космічного застосування,
- підсистема бортового оптико-електронного сканера (ОЕС) по розробленимсхемотехнічним та конструктивним рішенням ОЕС для забезпечення заданого просторового та енергетичного розділення з процесом формування вихідної інформації на борту льотний зразок плати підсистеми навігації та орієнтації з приймачем АСН-5206Н сигналів від міжнародних супутникових систем навігації GPS/ГЛОНАСС (визначення швидкості - 0,05 м/с, часу – 40 нс, висоти -5 м)
- льотний зразок плати ПЕЖ на борту наносупутника (система ПЕЖ забезпечує роботу первинного джерела енергії (сонячних батарей) на навантаження й заряд акумуляторної батареї (характерний для освітлених ділянок орбіти) з відбором максимальної потужності
- льотній зразок плати підсистеми телеметрії на частотах 145/435 Мгц

2. Створено:
розрахункову математичну модель космічної ОЕС з врахуванням основних чинників формування інформації при спостереженнях, яка дає можливість виконувати задачі аналізу та синтезу системи, та обгрунтувати технічні рішення по підвищенню відношення сигнал/шум в ОЕС при заданій енергетичній чутливості і параметрах руху,
математичні моделі інтегрування траєкторії польоту НС з використанням вимірювань
ЛОНАСС/GPS приймача АСН5206Н, уточнення траєкторії польоту супутник числову модель теплового стану основних систем та загалом НС, що враховує положення супутника на орбіті, теплові навантаження, що діють на нього при цьому, та генерацію тепла
окремими елементами систем;
уніфіковану підсистему обробки даних та програмне забезпечення, необхідне для функціонування всіх підсистем НС.
програмне забезпечення алгоритму діагностики всіх підсистем і корисного навантаження- ОЕС, під час орбітального польоту НС з корекції бортової шкали часу по сигналах навігаційної підсистеми або зв’язної підсистеми,
методи та способи мінімізації масо-габаритних параметрів конструкцій наносупутників,
методи оптимізації формування вихідних даних для циклограм роботи систем НС з урахуванням обмежень по енергії для кожної з підсистем електронної платформи та засоби для максимізації запасу енергії наносупутника, що дозволить збільшити ресурс функціонування його на орбіті, конструкція ДКС на основі нанокристалічних шарів кремнію та відпрацьована технологія виготовлення і монтажу розроблених конструкцій засоби забезпечення теплового режиму роботи, програма та методика проведення тепло вакуумних випробувань наносупутника
програмне забезпечення алгоритму діагностики всіх підсистем і корисного навантаження під час орбітального польоту НС та корекції бортової шкали часу по сигналах навігаційної підсистеми
ПМ проведення тепловакуумних випробувань всіх підсистем НС (наземне відпрацювання). стенди для імітації зовнішніх магнітних полів Землі для підсистеми орієнтації та стабілізації НС та їх програмного забезпечення. стенди до автономних та комплексних наземних випробувань льотної моделі НС з ОЕС SMX-20S12M та приймачем GPS/GLONASS АСН-5206Н (модифікованими під космічне використання) в термовакуумний камері в умовах впливу космічних факторів.

Дослідження та випробування льотної моделі університетського наносупутника PolyITAN-3-PUT формату Cubesat для дистанційних спостережень Землі
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2021-2219.pdf580.53 КБ