Вейвлет-аналіз

Багатофункціональний апаратно-програмний комплекс діагностики, фізіотерапії та хірургії для оснащення стаціонарних та мобільних медичних пунктів.

Розробка технології та апаратури діагностики, низькочастотної електромагнітної терапії та високочастотної електрохірургії для оснащення стаціонарних та мобільних медичних пунктів. Розроблено вдосконалений експериментальний зразок апаратури багатоканальної низькочастотної фізіотерапії. Апарат є засобом відкритого типу, здатним працювати з широкою номенклатурою різноманітних індукторів в діапазоні частот від 1 Гц до 20 кГц та інтенсивністю магнітного поля в двох діапазонах 1…50 мТл та 10…500 мТл.

Розробка наукових засад побудови джерел живлення мікроконтролерів для створення нової технології захисту інформації в комп'ютерних системах.

В результаті проведення роботи виконано порівняльний аналіз існуючих систем захисту мікропроцесорних систем з метою виявлення їх недоліків та перспектив до покращення. Досліджено існуючі мікроконтролери на предмет захищеності від зчитування за струмом споживання, визначено реальну захищеність сучасних мікроконтролерів та запропонувано шляхи для збільшення їх захищеності. Розвинено алгоритм дискретного вейвлет-аналізу та спектрального аналізу в полярних координатах.