Розробка наукових засад побудови джерел живлення мікроконтролерів для створення нової технології захисту інформації в комп'ютерних системах.

В результаті проведення роботи виконано порівняльний аналіз існуючих систем захисту мікропроцесорних систем з метою виявлення їх недоліків та перспектив до покращення. Досліджено існуючі мікроконтролери на предмет захищеності від зчитування за струмом споживання, визначено реальну захищеність сучасних мікроконтролерів та запропонувано шляхи для збільшення їх захищеності. Розвинено алгоритм дискретного вейвлет-аналізу та спектрального аналізу в полярних координатах. Запропоновано нове вейвлет-перетворення в полярних координатах;, Розроблено нові способи та пристрої захисту інформації в мікроконтролерах від недеструктивних атак шляхом модифікації струму споживання. Створено алгоритми роботи джерел живлення із захистом за струмом споживання. зокрема алгоритми обчислення інтегрального коефіцієнту в полярних координатах для ідентифікації команд у реальному масштабі часу, та програмне забезпечення визначення рівня захищеності пам'яті програм мікроконтролерів; нові методи і алгоритми вейвлет-аналізу із заданим числом високочастотних фільтрів для дослідження струмів споживання мікроконтролера; формування бази даних часових залежностей струмів споживання для кожної інструкції мікроконтролера та їх спектрів у різних базисах.. Досліджено ефективність роботи запропонованих у роботі джерел живлення мікроконтролерів, розроблених алгоритмів та пристроїв. Результати роботи будуть використані для створення комп'ютерних та мікропроцесорних систем, захищених від несанкціонованого доступу. Можливими користувачами є підприємства та науково-дослідні організації, які займаються розробкою пристроїв мікропроцесорної техніки та мікропроцесорних систем керування із захистом інформації. Розроблені теоретичні засади та системи є перспективними для захисту конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу у інформаційних системах безпеки, секретного документообігу, платіжних картках, картках електронного підпису та аутентифікації користувача при віддаленому доступі до корпоративних мереж.