Мікроконтролери

Розробка наукових засад побудови джерел живлення мікроконтролерів для створення нової технології захисту інформації в комп'ютерних системах.

В результаті проведення роботи виконано порівняльний аналіз існуючих систем захисту мікропроцесорних систем з метою виявлення їх недоліків та перспектив до покращення. Досліджено існуючі мікроконтролери на предмет захищеності від зчитування за струмом споживання, визначено реальну захищеність сучасних мікроконтролерів та запропонувано шляхи для збільшення їх захищеності. Розвинено алгоритм дискретного вейвлет-аналізу та спектрального аналізу в полярних координатах.