Науково-технічні засади побудови нових систем загоризонтного зв’язку із використанням ретрансляційних аероплатформ та штучних утворень

Головним результатом є розробка концепції науково-технічних засад створення нових високошвидкісних систем загоризонтного зв’язку із змінною архітектурою із використанням опорних станцій тропосферного зв’язку і ретрансляційних інтелектуальних аероплатформ та штучних утворень. Концепція базується на застосуванні нових технологій когнітивного і програмно визначуваного радіо, кооперативної ретрансляції, М2М, цифрової обробки сигналів, підтримки високоефективних методів адаптації до зміни умов роботи, які виникають як внаслідок складних завмирань, так і внаслідок структурної організації телекомунікаційних систем 4-го та 5-го поколінь.

При цьому, зокрема, отримано наступне: структурно-функціональні принципи побудови нових гетерогенних систем загоризонтного зв’язку, структуризація об’єктів та вузлів такої системи; структурно-функціональні принципи побудови системи самоорганізації та групової взаємодії аероплатформ в сузір’ї (рої) із урахуванням підходів М2М; технічні вимоги до обладнання вузлів СЗЗ; математичні моделі пропускної здатності та завадозахищеності каналів СЗЗ, архітектура яких підтримує системну багаторівневість, ретрансляцію та mesh-структуризацію; результати досліджень специфічних закономірностей тропосферного розсіяння на неоднорідностях атмосфери та на штучних утвореннях з метою визначення меж можливого розширення робочих смуг частот радіоканалів та способів боротьби з добовими інверсіями шарів тропосфери; шляхи та методи залучення штучних пасивних завад в тропосфері для направленого відбивання радіосигналу наземної станції з метою створення ретрансляційної радіолінії великої протяжності; методи підвищення енергетичної і спектральної ефективності цифрових систем зв’язку на малих аероплатформах.

Науково-технічні засади побудови нових систем загоризонтного зв’язку із використанням ретрансляційних аероплатформ та штучних утворень
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2020_2120.pdf335.78 КБ