Методи підвищення пропускної здатності епізодичних радіомереж із використанням телекомунікаційних аероплатформ

Розроблено метод оперативного планування та перепланування топології мережі телекомунікаційних аероплатформ, що дозволяє за рахунок оптимального розміщення безпілотних літальних апаратів у просторі створити таку структуру мережі, що має більшу пропускну здатність. Розроблено метод оперативного розгортання мережі телекомунікаційних аероплатформ, що дозволяє за рахунок застосування безпроводових сенсорних мереж оперативно збирати дані про поточні координати мобільних абонентів та за рахунок спеціально розроблених пристроїв дистанційного керування скеровувати положення безпілотних літальних апаратів для досягнення заданої пропускної здатності мережі. Розроблено метод оперативного управління мережею телекомунікаційних аероплатформ, що дозволить за рахунок адаптивного управління процедурами множинного доступу, обробки та маршрутизації даних на борту попередньо розміщених безпілотних літальних апаратів підлаштовуватись під заданий тип і рівень трафіку і таким чином ще збільшити значення пропускної здатності мережі.

Розроблено метод адаптивного синтезу оптимального за енерговитратам закону керування малорозмірним безпілотним літальним апаратом літакового типу, який використовується в якості висотної ретрансляційної аероплатформи для епізодичних радіомереж, що відрізняється комбінацією методу функцій Ляпунова та градієнтного методу побудови адаптивних систем, в залежності від інтенсивності зовнішніх стохастичних збурень та швидкості зміни параметрів об’єкту керування. На базі запропонованих методів розроблено експериментальний зразок адаптивної системи дистанційного керування, навігації та орієнтації телекомунікаційної аероплатформи у просторі для досягнення заданих показників функціонування епізодичної мережі.

Рис.1. Лабораторний зразкок системи дистанційного керування БПЛА
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2625-p.pdf1.51 МБ