Експериментальний зразок

Методи підвищення пропускної здатності епізодичних радіомереж із використанням телекомунікаційних аероплатформ

Розроблено метод оперативного планування та перепланування топології мережі телекомунікаційних аероплатформ, що дозволяє за рахунок оптимального розміщення безпілотних літальних апаратів у просторі створити таку структуру мережі, що має більшу пропускну здатність.

Прилад для об’єктивного вимірювання параметрів клінічного фокусу пресбіопічного ока

Метод визначення параметрів клінічного фокусу (параметрів коноїду Штурма) базується на аналізі тривимірного розподілу освітленості в зоні геометричного заднього фокусу оптичної системи ока. Засобом для виявлення клінічного фокусу є оптико-електронний апарат, який має оптичну систему, до складу якої входять: освітлювальний канал, варіолінза з електричним керуванням її фокусної відстані, система Бадаля для оптичного спряження зіниці ока та варіолінзи, а також відеокамера для реєстрування розподілу освітленості в зоні повітряного зображення освітленої мікроплями на сітківці ока.

Розробка інтегральних приймально-передавальних модулів міліметрового діапазону для систем широкосмугового безпроводового доступу

Розроблені науково-технічні і конструкторсько-технологічні основи створення прийомопередавальних модулів (трансіверів) міліметрового діапазону довжин хвиль, що призначені до використання у складі абонентських станцій систем широкосмугового доступу до комп’ютерних інформаційних мереж.