Лисенко О.І.

Розробка принципів побудови безпроводових сенсорних мереж із самоорганізацією для моніторингу параметрів навколишнього середовища

Макет вузла БСМ для дистанційного моніторингу температури та вологості за допомогою сенсорного датчика

Розроблено теоретико-методичні засади створення безпроводових сенсорних мереж (БСМ) для моніторингу параметрів навколишнього середовища. Синтезовано нові алгоритми управління топологією БСМ. Сформульовано підходи до побудови бази знань (правил) для управління топологією БСМ. Запропоновано удосконалений метод енергозберігаючої агрегації даних в БСМ, у якому використовується новий спосіб зменшення використання енергоресурсу окремих вузлів БСМ шляхом обмеження для них кількості передач повідомлень за період збору даних.

Методи підвищення пропускної здатності епізодичних радіомереж із використанням телекомунікаційних аероплатформ

Рис.1. Лабораторний зразкок системи дистанційного керування БПЛА

Розроблено метод оперативного планування та перепланування топології мережі телекомунікаційних аероплатформ, що дозволяє за рахунок оптимального розміщення безпілотних літальних апаратів у просторі створити таку структуру мережі, що має більшу пропускну здатність.