Кравчук С.О.

Кравчук Сергій Олександрович - професор Кафедри телекомунiкацiй

https://scholar.google.com.ua/citations?user=B4CYdY4AAAAJ
http://orcid.org/0000-0002-4118-0226

Гетерогенні телекомунікаційні системи на базі стратосферної платформи з використанням сучасних технологій і засобів телекомунікацій

1.Номер державної реєстрації теми - 0116U003771
2.Науковий керівник – д.т.н., проф. Кравчук С.О.
3.Суть розробки, основні результати

Дослідження методів підвищення ефективності неперервної передачі обслуговування в системах широкосмугового радіодоступу

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U002534.
2. Науковий керівник – (укр.)д.т.н., Кравчук С.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Підвищення пропускної спроможності систем широкосмугового радіодоступу шляхом використання технології МІМО

1. Номер державної реєстрації 0108U000520
2. Науковий керівник: к.т.н., доцент Кравчук С.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження методів підвищення пропускної здатності телекомунікаційних систем широкосмугового радіодоступу з урахуванням вимог до завадостійкості

1. Номер державної реєстрації: номер реєстрації в університеті: НТУУ «КПІ» - 2406-ф.
2. Науковий керівник: д.т.н., доцент Кравчук С.О.
3. Суть розробки, основні результати.