Кравчук С.О.

Кравчук Сергій Олександрович - професор Кафедри телекомунiкацiй

https://scholar.google.com.ua/citations?user=B4CYdY4AAAAJ
http://orcid.org/0000-0002-4118-0226

Науково-технічні засади побудови нових систем загоризонтного зв’язку із використанням ретрансляційних аероплатформ та штучних утворень

Головним результатом є розробка концепції науково-технічних засад створення нових високошвидкісних систем загоризонтного зв’язку із змінною архітектурою із використанням опорних станцій тропосферного зв’язку і ретрансляційних інтелектуальних аероплатформ та штучних утворень.

Гетерогенні телекомунікаційні системи на базі стратосферної платформи з використанням сучасних технологій і засобів телекомунікацій

Основні отримані результати роботи полягають у розробці науково-технічніх засад створення гетерогенних телекомунікаційних систем наступного покоління з високою пропускною здатністю, вузли яких розміщуються на платформі стратосферного безпілотного літального апарата, що дає можливість такій системі забезпечити інтеграцію до існуючих місцевих комунікацій, які розташовані в зоні покриття літального апарату.

Дослідження методів підвищення ефективності неперервної передачі обслуговування в системах широкосмугового радіодоступу

Визначено специфічні закономірності функціонування процедур неперервної ПОб в конвергентних системах широкосмугового доступу наступного покоління з високою пропускною здатністю, що базуються на отриманих ефективних методах, математичних моделях, алгоритмах та методах ПОб, які задовольняють вимогам до спрощення та зменшення часу відпрацювання процедур ПОб з мінімальним впливом на пропускну здатність систем широкосмугового радіодоступу із забезпеченням необхідної якості обслуговування в умовах багатопроменевих завмирань.

Підвищення пропускної спроможності систем широкосмугового радіодоступу шляхом використання технології МІМО

Робота присвячена створенню теоретичної бази для розробки й дослідження принципів і методів підвищення пропускної спроможності (ПС) спектрально-ефективних мікрохвильових систем широкосмугового радіодоступу (СШР) шляхом використання технології адаптивної просторово-часової обробки сигналів МІМО (Multiple Input Multiple Output).

Дослідження методів підвищення пропускної здатності телекомунікаційних систем широкосмугового радіодоступу з урахуванням вимог до завадостійкості

Розроблено новий узагальнений комплексний підхід до побудови ефективних методів підвищення пропускної здатності (ПЗ) систем широкосмугового радіодоступу (СШР) при забезпеченні необхідної завадостійкості та з урахуванням їх особливостей, що базується на взаємодії смугового і енергетичного ресурсів системи.