Дослідження методів підвищення ефективності неперервної передачі обслуговування в системах широкосмугового радіодоступу

Визначено специфічні закономірності функціонування процедур неперервної ПОб в конвергентних системах широкосмугового доступу наступного покоління з високою пропускною здатністю, що базуються на отриманих ефективних методах, математичних моделях, алгоритмах та методах ПОб, які задовольняють вимогам до спрощення та зменшення часу відпрацювання процедур ПОб з мінімальним впливом на пропускну здатність систем широкосмугового радіодоступу із забезпеченням необхідної якості обслуговування в умовах багатопроменевих завмирань.
При цьому, зокрема, отримано наступне: принципи та методи ефективної ПОб для мікро- і фемтостільникових СШР міліметрового діапазону довжин хвиль (ММДХ) з підтримкою мобільності; математичні моделі методів ПОб в безпроводових системах з ортогональним частотним OFDM і просторово-часовим MIMO мультиплексуванням; оптимальні і субоптимальні підходи до створення процедур ПОб в СШР зі стільниковими системами мобільного зв’язку з покращенням якості надання мобільних послуг за рахунок ефективного використання ресурсів гетерогенної безпроводової мережі широкосмугового радіодоступу; специфічні закономірності когнітивної ПОб та розроблення на їх базі нових методів, алгоритмів і математичних моделей процедур ПОб; математичні моделі ПОб для архітектур СШР, що підтримують багаторівневість, ретрансляцію та mesh-структуру; адаптивні методи ПОб для гетерогенних безпроводових мереж; теоретичні засади оцінки і прогнозування витратності проведення процедур ПОб.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2712.pdf523.02 КБ