Золь-гель синтез наноматеріалів на основі шаруватих силікатів для вилучення токсикантів з водних середовищ

Розроблено високоефективні сорбуючі матеріали на основі шаруватих силікатів за допомогою модифікації їх поверхні четвертинними амонієвими солями, неорганічними полігідроксокомплексами металів та сполуками заліза для очищення вод, забруднених важкими металами та природними радіонуклідами. Встановлено основні засади синтезу наноматеріалів із заданими фізико-хімічними характеристиками та структурою на основі дисперсій шаруватих силікатів. Отримано основні фізико-хімічні закономірності процесів вилучення природних радіонуклідів (урану) та важких металів синтезованими сорбентами з водних середовищ. Ефективність отриманих сорбуючих матеріалів перевірена головним галузевим інститутом Міненерговугілля України – УкрНДПРІпромислової технології (м. Жовті Води) на реальних природних об’єктах та встановлено, що використання запропонованих наноматеріалів дозволяє забезпечити зниження рівня природних радіонуклідів до значень менших 0,04 мг/дм3 в очищених водах, що відповідає вимогам державних стандартів до підземних вод та підтверджена доцільність застосування синтезованих реакційноздатних матеріалів для захисту водного середовища від забруднення сполуками урану.

Конструкція контейнера для розміщення активного завантаження
ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2549-p.doc428 КБ