OFDM

Уніфікований пристрій для завадостійкої передачі інформації у високошвидкісних каналах радіорелейного та супутникового зв’язку

Результати науково-дослідної роботи забезпечили створення нових зразків уніфікованих пристроїв для завадостійкої передачі інформації у високошвидкісних каналах радіорелейного та супутникового зв’язку, які за основними техніко-економічними показниками перевершують наявні закордонні аналоги

Дослідження методів підвищення ефективності неперервної передачі обслуговування в системах широкосмугового радіодоступу

Визначено специфічні закономірності функціонування процедур неперервної ПОб в конвергентних системах широкосмугового доступу наступного покоління з високою пропускною здатністю, що базуються на отриманих ефективних методах, математичних моделях, алгоритмах та методах ПОб, які задовольняють вимогам до спрощення та зменшення часу відпрацювання процедур ПОб з мінімальним впливом на пропускну здатність систем широкосмугового радіодоступу із забезпеченням необхідної якості обслуговування в умовах багатопроменевих завмирань.