Уніфікований пристрій для завадостійкої передачі інформації у високошвидкісних каналах радіорелейного та супутникового зв’язку

Результати науково-дослідної роботи забезпечили створення нових зразків уніфікованих пристроїв для завадостійкої передачі інформації у високошвидкісних каналах радіорелейного та супутникового зв’язку, які за основними техніко-економічними показниками перевершують наявні закордонні аналоги.

Уніфікація здійснена як за діапазоном використаних частот (2 ГГц, 5 ГГц, 12-14 ГГц, 130 ГГц), так і за видом каналу радіозв’язку (радіорелейний та супутниковий).

В основу науково-дослідної роботи покладена ідея створення універсальної концепції синтезу та механізмів адаптації сигнально-кодових конструкцій для застосування у системах радіорелейного та супутникового розподілу інформації із заданими характеристиками за критеріями інформаційної ефективності. Це дає можливість уніфікувати систему за використаними сигналами та інфраструктурою щодо виду інформації, яка передається, забезпечуючи ефективне використання наявних частотних та енергетичних ресурсів.

Особливістю роботи є орієнтація на виробництво експериментальних зразків із відповідною технічною документацією високошвидкісних адаптивних модемів для систем радіорелейного розподілу інформації на вітчизняній виробничій базі, зокрема на підприємствах ПАТ «ЕЛМІЗ», яке традиційно спеціалізується на виробництві радіотехнічних засобах для реалізації національних та міжнародних космічних програм, та ПАТ «НВП Сатурн», що спеціалізується на виробництві засобів в області зв’язку в терагерцовому діапазоні хвиль.

Отже, розроблено уніфіковані засоби для систем високошвидкісного розподілу інформації в НВЧ діапазоні до 100 ГГц й вище, і швидкостями передачі до 1 Гбіт/с та адаптивним вибором виду модуляції з набору QPSK, PSK-8/16, QAM-16/64/128 в залежності від параметрів радіоканалу та вимог до достовірності і швидкості передачі інформації, для високопродуктивної передачі інформації у вигляді різнорідного мультисервісного трафіку в телекомунікаційних радіосистемах радіорелейного та супутникового розподілу інформації. Прикладом використання таких пристроїв є модеми станцій радіорелейного зв’язку. Комплекс адаптивних модемів має забезпечити у високошвидкісних безпроводових мережах оптимальне використання наявних частотних та енергетичних ресурсів системи при забезпеченні максимальної швидкості та інформаційної ефективності передачі інформації при задоволенні вимог до достовірності та своєчасності передачі інформації. Інструментом досягнення якісно нових показників продуктивності є використання та розвиток сучасних методів поєднання алгоритмів багатопозиційної модуляції та наддовгих високошвидкісних блокових кодів. Розроблені методи можуть бути актуальними для суміжних галузей науки, де використовують методи надійного транспортування інформації за допомогою проводових та безпроводових технологій, зокрема, в системах спеціального призначення, що має важливе значення для укріплення обороноздатності країни.

Розроблено та протестовано прототипи адаптивних модемів завадостійкої передачі інформації у високошвидкісному каналі радіорелейного зв’язку для використання в складі Системи спеціального зв’язку для тактичної ланки управління вітчизняного виробництва в рамках об’єднання "Київська політехніка".

Запропоновано дослідницький зразок пристрою, що реалізує універсальні алгоритми адаптації сигнально-кодових конструкцій високошвидкісного розподілу інформації для каналів радіорелейного та супутникового зв’язку до відповідних параметрів каналу зв’язку, оптимальних за критерієм найбільшої продуктивності при забезпеченні вимог до достовірності та своєчасності, та випробування зразків модемів, які підтверджують можливість реалізації розроблених універсальних алгоритмів.

Основні запропоновані технічні рішення запатентовано. Продано ліцензію на запатентоване технічне рішення.

Розробка відповідає світовому рівню. В жодному відомому вітчизняному та іноземному дослідженні завадостійких кодів та сигналів не поєднувались завдання підвищення достовірності та досягнення верхньої межі продуктивності каналу передавання інформації. Апробація отриманих теоретичних та конструктивних результатів виконана на виробничій базі ПАТ «ЕЛМІЗ» та ПАТ НВО «Сатурн».

Проведено натурні випробування конструктивного прототипу запропонованого уніфікованого пристрою завадостійкої передачі інформації в складі ліній радіорелейного зв’язку на об’єктах Державної прикордонної служби (м. Одеса), полігоні Міністерства оборони України (м. Семиполки), Національної гвардії України (с. Нові Петрівці) з позитивним підсумком, що створює умови для подальшого застосування запропонованих принципів побудови радіозасобів в системах спеціального призначення.

Радіорелейна станція широкосмугового доступу
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2869.pdf863.29 КБ